پديده تات تاکستان

پديده تات تاکستان

بازی پیش رو

آخرین بازی

پديده تات تاکستان
پديده تات تاکستان
1394/10/20
0 : 0
ليگ دسته سه
پرواز زنجان
پرواز زنجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پديده تات تاکستان 0:0 پرواز زنجان 1394/10/20 ليگ دسته سه
تهران مبدل 0:5 پديده تات تاکستان 1394/10/13 ليگ دسته سه
پديده تات تاکستان 2:3 کيميا فرايند شهرري 1394/10/07 ليگ دسته سه
پديده تات تاکستان 0:3 استقلال قائمشهر 1394/09/29 ليگ دسته سه
شهرداري لاهيجان 2:1 پديده تات تاکستان 1394/09/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات