شهرداري رودسر

شهرداري رودسر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري رودسر
شهرداري رودسر
1395/03/16
3 : 0
ليگ دسته سه
عمران شهرداري ساري
عمران شهرداري ساري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري رودسر 0:3 عمران شهرداري ساري 1395/03/16 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 3:4 شهرداري رودسر 1395/03/09 ليگ دسته سه
چوکاي تالش 1:2 شهرداري رودسر 1395/02/28 ليگ دسته سه
چوکا تالش 1:2 شهرداري رودسر 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهرداري رودسر 0:6 شهداي ساري 1395/02/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات