پرواز زنجان

پرواز زنجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

پديده تات تاکستان
پديده تات تاکستان
1394/10/20
0 : 0
ليگ دسته سه
پرواز زنجان
پرواز زنجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پديده تات تاکستان 0:0 پرواز زنجان 1394/10/20 ليگ دسته سه
پرواز زنجان 5:0 چوکا تالش 1394/10/13 ليگ دسته سه
پارس تهران 0:4 پرواز زنجان 1394/09/29 ليگ دسته سه
پرواز زنجان 0:0 رهگستران لنگرود 1394/09/22 ليگ دسته سه
پرواز زنجان 2:0 تهران مبدل 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات