فجر ميثاق کرج

فجر ميثاق کرج

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال جنوب تهران
استقلال جنوب تهران
1395/03/16
2 : 0
ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج
فجر ميثاق کرج

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال جنوب تهران 0:2 فجر ميثاق کرج 1395/03/16 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 1:1 ايران داد تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 0:4 افرا درب تبريز 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهرداري همدان 0:3 فجر ميثاق کرج 1395/02/22 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 0:3 کاوه پارسا ورامين 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات