فجر ميثاق کرج

فجر ميثاق کرج

بازی پیش رو

آخرین بازی

فجر ميثاق کرج
فجر ميثاق کرج
1395/03/09
1 : 1
ليگ دسته سه
ايران داد تهران
ايران داد تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
فجر ميثاق کرج 1:1 ايران داد تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 0:4 افرا درب تبريز 1395/02/28 ليگ دسته سه
شهرداري همدان 0:3 فجر ميثاق کرج 1395/02/22 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 2:1 کاوه پارسا ورامين 1395/02/17 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 2:0 فجر ميثاق کرج 1395/02/12 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات