کاوه پارسا ورامين

کاوه پارسا ورامين

بازی پیش رو

آخرین بازی

افرا درب تبريز
افرا درب تبريز
1395/03/16
3 : 2
ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين
کاوه پارسا ورامين

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
افرا درب تبريز 2:3 کاوه پارسا ورامين 1395/03/16 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:1 شهرداري همدان 1395/03/09 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:2 شهرداري اراک 1395/03/03 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 1:1 کاوه پارسا ورامين 1395/02/28 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:1 صفاهان اصفهان 1395/02/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات