کاوه پارسا ورامين

کاوه پارسا ورامين

بازی پیش رو

آخرین بازی

کاوه پارسا ورامين
کاوه پارسا ورامين
1395/03/09
1 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري همدان
شهرداري همدان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کاوه پارسا ورامين 1:1 شهرداري همدان 1395/03/09 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:2 شهرداري اراک 1395/03/03 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 1:1 کاوه پارسا ورامين 1395/02/28 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 1:1 صفاهان اصفهان 1395/02/22 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 2:1 کاوه پارسا ورامين 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات