شهرداري قوچان

شهرداري قوچان

بازی پیش رو

آخرین بازی

فجر ميثاق کرج
فجر ميثاق کرج
1394/10/19
2 : 0
ليگ دسته سه
شهرداري قوچان
شهرداري قوچان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
فجر ميثاق کرج 0:2 شهرداري قوچان 1394/10/19 ليگ دسته سه
مقاومت نوين ساري 3:0 شهرداري قوچان 1394/09/29 ليگ دسته سه
شهرداري قوچان 1:1 هيات فوتبال زيراب 1394/09/15 ليگ دسته سه
پيروزي گرمسار 0:0 شهرداري قوچان 1394/09/08 ليگ دسته سه
شهرداري قوچان 1:1 استقلال مياندرود طبرستان 1394/09/01 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات