مقاومت نوين ساري

مقاومت نوين ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

مقاومت نوين ساري
مقاومت نوين ساري
1394/09/29
0 : 3
ليگ دسته سه
شهرداري قوچان
شهرداري قوچان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
مقاومت نوين ساري 3:0 شهرداري قوچان 1394/09/29 ليگ دسته سه
هيات فوتبال زيراب 0:2 مقاومت نوين ساري 1394/09/22 ليگ دسته سه
مقاومت نوين ساري 2:3 پيروزي گرمسار 1394/09/15 ليگ دسته سه
استقلال مياندرود طبرستان 2:2 مقاومت نوين ساري 1394/09/08 ليگ دسته سه
مقاومت نوين ساري 2:1 عمران شهرداري ساري 1394/08/30 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات