شهرداري کاشان

شهرداري کاشان

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري کاشان
شهرداري کاشان
1394/12/04
1 : 1
ليگ دسته دو
نیروی زمینی تهران
نیروی زمینی تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري کاشان 1:1 نیروی زمینی 1394/12/04 ليگ دسته دو
پرسپوليس گناوه 1:0 شهرداري کاشان 1394/11/27 ليگ دسته دو
شهرداري کاشان 0:0 شهرداری بندرعباس 1394/11/20 ليگ دسته دو
ملي پوشان تبريز 2:1 شهرداري کاشان 1394/11/13 ليگ دسته دو
اکسين البرز 0:3 شهرداري کاشان 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات