ماهان شوشتر

ماهان شوشتر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري تبريز
شهرداري تبريز
1394/12/04
0 : 0
ليگ دسته دو
ماهان شوشتر
ماهان شوشتر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري 0:0 ماهان شوشتر 1394/12/04 ليگ دسته دو
ماهان شوشتر 1:1 کارگر ب.گ 1394/11/27 ليگ دسته دو
ماهان شوشتر 0:1 سردار بوکان 1394/11/20 ليگ دسته دو
کيميا فرايند تهران 0:1 ماهان شوشتر 1394/11/13 ليگ دسته دو
ماهان شوشتر 0:3 تربیت یزد 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات