نسل ابومسلم مشهد

نسل ابومسلم مشهد

بازی پیش رو

آخرین بازی

نسل ابومسلم مشهد
نسل ابومسلم مشهد
1395/12/23
2 : 1
ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود
شهداي ماکران مياندرود

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نسل ابومسلم مشهد 1:2 شهداي ماکران مياندرود 1395/12/23 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 0:1 بهمن سبز البرز 1395/12/18 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 1:2 اميد حسن آباد 1395/12/14 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 1:1 نسل ابومسلم مشهد 1395/12/09 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 2:2 نسل ابومسلم مشهد 1395/12/03 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات