افرا درب تبريز

افرا درب تبريز

بازی پیش رو

آخرین بازی

اميد حسن آباد
اميد حسن آباد
1395/03/09
2 : 1
ليگ دسته سه
افرا درب تبريز
افرا درب تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اميد حسن آباد 1:2 افرا درب تبريز 1395/03/09 ليگ دسته سه
افرا درب تبريز 3:3 صفاهان اصفهان 1395/03/03 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 0:4 افرا درب تبريز 1395/02/28 ليگ دسته سه
افرا درب تبريز 2:1 استقلال جنوب تهران 1395/02/23 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 0:1 افرا درب تبريز 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات