شهرداري فيرزآباد

شهرداري فيرزآباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

برق شيراز
برق شيراز
1395/12/23
0 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد
شهرداري فيرزآباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
برق شيراز 1:0 شهرداري فيرزآباد 1395/12/23 ليگ دسته سه
ملي حفاري اهواز 0:5 شهرداري فيرزآباد 1395/12/18 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 0:1 مس نوين کرمان 1395/12/10 ليگ دسته سه
پرسپوليس گناوه 1:2 شهرداري فيرزآباد 1395/12/04 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 1:1 پاراگ تهران 1395/11/24 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات