شهرداري فيرزآباد

شهرداري فيرزآباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

ملي حفاري اهواز
ملي حفاري اهواز
1395/03/10
3 : 2
ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد
شهرداري فيرزآباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ملي حفاري اهواز 2:3 شهرداري فيرزآباد 1395/03/10 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 3:4 خليج فارس خونسرخ 1395/03/04 ليگ دسته سه
برق شيراز 0:1 شهرداري فيرزآباد 1395/02/29 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 0:3 نفتون مسجدسليمان 1395/02/23 ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر 2:3 شهرداري فيرزآباد 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات