شهرداري ماهشهر

شهرداري ماهشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري ماهشهر
شهرداري ماهشهر
1394/12/04
5 : 4
ليگ دسته دو
شهرداري کامياران
شهرداري کامياران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري ماهشهر 4:5 شهرداري کامياران 1394/12/04 ليگ دسته دو
سردار بوکان 3:1 شهرداري ماهشهر 1394/11/27 ليگ دسته دو
بادران تهران 1:3 شهرداري ماهشهر 1394/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري ماهشهر 2:0 پارس جنوبي جم 1394/11/13 ليگ دسته دو
شهرداري 3:2 شهرداري ماهشهر 1394/10/28 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات