نفتون مسجدسليمان

نفتون مسجدسليمان

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفتون مسجدسليمان
نفتون مسجدسليمان
1395/03/16
1 : 0
ليگ دسته سه
برق شيراز
برق شيراز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفتون مسجدسليمان 0:1 برق شيراز 1395/03/16 ليگ دسته سه
پريز درود 1:3 نفتون مسجدسليمان 1395/03/10 ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر 0:5 نفتون مسجدسليمان 1395/03/04 ليگ دسته سه
نفتون مسجدسليمان 0:8 فريد کرج 1395/02/29 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 0:3 نفتون مسجدسليمان 1395/02/23 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات