نفتون مسجدسليمان

نفتون مسجدسليمان

بازی پیش رو

آخرین بازی

پريز درود
پريز درود
1395/03/10
3 : 1
ليگ دسته سه
نفتون مسجدسليمان
نفتون مسجدسليمان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پريز درود 1:3 نفتون مسجدسليمان 1395/03/10 ليگ دسته سه
شاهين ماهشهر 0:5 نفتون مسجدسليمان 1395/03/04 ليگ دسته سه
نفتون مسجدسليمان 0:8 فريد کرج 1395/02/29 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 0:3 نفتون مسجدسليمان 1395/02/23 ليگ دسته سه
نفتون مسجدسليمان 1:2 قشقايي شيراز 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات