هلال احمر ساوه

هلال احمر ساوه

بازی پیش رو

آخرین بازی

صفاهان اصفهان
صفاهان اصفهان
1394/10/20
5 : 1
ليگ دسته سه
هلال احمر ساوه
هلال احمر ساوه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
صفاهان اصفهان 1:5 هلال احمر ساوه 1394/10/20 ليگ دسته سه
هلال احمر ساوه 0:3 اتحاد الشتر 1394/10/13 ليگ دسته سه
آلومينيم نوين اراک 1:3 هلال احمر ساوه 1394/10/06 ليگ دسته سه
ابوذر باشت 1:2 هلال احمر ساوه 1394/09/30 ليگ دسته سه
هلال احمر ساوه 2:1 پارسه هليساد بختياري 1394/09/23 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات