ايران داد تهران

ايران داد تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

فجر ميثاق کرج
فجر ميثاق کرج
1395/03/09
1 : 1
ليگ دسته سه
ايران داد تهران
ايران داد تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
فجر ميثاق کرج 1:1 ايران داد تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 1:2 استقلال جنوب تهران 1395/03/03 ليگ دسته سه
شهرداري اراک 2:5 ايران داد تهران 1395/02/28 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 0:1 افرا درب تبريز 1395/02/18 ليگ دسته سه
شهرداري همدان 0:2 ايران داد تهران 1395/02/12 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات