ايران داد تهران

ايران داد تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

ايران داد تهران
ايران داد تهران
1395/03/16
3 : 0
ليگ دسته سه
صفاهان اصفهان
صفاهان اصفهان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ايران داد تهران 0:3 صفاهان اصفهان 1395/03/16 ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج 1:1 ايران داد تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 1:2 استقلال جنوب تهران 1395/03/03 ليگ دسته سه
شهرداري اراک 2:5 ايران داد تهران 1395/02/28 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 0:1 افرا درب تبريز 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات