شهرداري فومن

شهرداري فومن

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت تهران
نفت تهران
1395/08/27
4 : 0
جام حذفی
شهرداري فومن
شهرداري فومن

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت 0:4 شهرداري فومن 1395/08/27 جام حذفی
شهرداري 1:0 شهرداري فومن 1395/08/04 جام حذفی
عمران شهرداري ساري 1:2 شهرداري فومن 1395/03/09 ليگ دسته سه
شهرداري فومن 1:2 شهداي بابلسر 1395/03/03 ليگ دسته سه
شهرداري فومن 1:2 چوکاي تالش 1395/02/22 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات