فريد کرج

فريد کرج

بازی پیش رو

آخرین بازی

خليج فارس خونسرخ
خليج فارس خونسرخ
1395/03/10
3 : 0
ليگ دسته سه
فريد کرج
فريد کرج

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خليج فارس خونسرخ 0:3 فريد کرج 1395/03/10 ليگ دسته سه
فريد کرج 5:2 برق شيراز 1395/03/04 ليگ دسته سه
نفتون مسجدسليمان 0:8 فريد کرج 1395/02/29 ليگ دسته سه
فريد کرج 3:1 شاهين ماهشهر 1395/02/23 ليگ دسته سه
پريز درود 0:1 فريد کرج 1395/02/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات