شهرداري کامياران

شهرداري کامياران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري ماهشهر
شهرداري ماهشهر
1394/12/04
5 : 4
ليگ دسته دو
شهرداري کامياران
شهرداري کامياران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري ماهشهر 4:5 شهرداري کامياران 1394/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري کامياران 2:0 بادران تهران 1394/11/27 ليگ دسته دو
پارس جنوبي جم 1:2 شهرداري کامياران 1394/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري کامياران 1:1 شهرداري 1394/11/13 ليگ دسته دو
کارگر ب.گ 3:1 شهرداري کامياران 1394/10/28 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات