شهرداري اروميه

شهرداري اروميه

بازی پیش رو

آخرین بازی

خلخال دشت اردبيل
خلخال دشت اردبيل
1394/12/04
3 : 0
ليگ دسته دو
شهرداري اروميه
شهرداري اروميه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خلخال دشت اردبيل 0:3 شهرداري اروميه 1394/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 0:4 صنعت ساري 1394/11/28 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 2:2 رهپويان رضوانشهر 1394/11/23 ليگ دسته دو
شهرداري بوشهر 0:2 شهرداري اروميه 1394/11/18 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 1:1 سپيدرود رشت 1394/11/13 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات