آلومينيوم اراک

آلومينيوم اراک

بازی پیش رو

آخرین بازی

بادران تهران
بادران تهران
1396/02/04
1 : 1
لیگ دسته یک جدید
آلومينيوم اراک
آلومينيوم اراک

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
بادران تهران 1:1 آلومينيوم اراک 1396/02/04 لیگ دسته یک جدید
آلومينيوم اراک 1:1 گل گهر 1396/01/28 لیگ دسته یک جدید
نساجی.م 1:0 آلومينيوم اراک 1396/01/22 لیگ دسته یک جدید
آلومينيوم اراک 0:3 ایرانجوان بوشهر 1396/01/16 لیگ دسته یک جدید
مس 0:1 آلومينيوم اراک 1396/01/10 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات