استقلال قائمشهر

استقلال قائمشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال قائمشهر
استقلال قائمشهر
1394/10/13
1 : 2
ليگ دسته سه
شهرداري رودسر
شهرداري رودسر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال قائمشهر 2:1 شهرداري رودسر 1394/10/13 ليگ دسته سه
پديده تات تاکستان 0:3 استقلال قائمشهر 1394/09/29 ليگ دسته سه
استقلال قائمشهر 1:1 چوکا تالش 1394/09/22 ليگ دسته سه
پارس تهران 1:4 استقلال قائمشهر 1394/09/15 ليگ دسته سه
استقلال قائمشهر 0:3 پرواز زنجان 1394/09/08 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات