اميد حسن آباد

اميد حسن آباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

اميد حسن آباد
اميد حسن آباد
1395/03/09
2 : 1
ليگ دسته سه
افرا درب تبريز
افرا درب تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اميد حسن آباد 1:2 افرا درب تبريز 1395/03/09 ليگ دسته سه
شهرداري همدان 1:3 اميد حسن آباد 1395/03/03 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 1:1 کاوه پارسا ورامين 1395/02/28 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 1:0 شهرداري اراک 1395/02/23 ليگ دسته سه
صفاهان اصفهان 2:2 اميد حسن آباد 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات