اميد حسن آباد

اميد حسن آباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي بابلسر
شهداي بابلسر
1395/12/23
6 : 0
ليگ دسته سه
اميد حسن آباد
اميد حسن آباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي بابلسر 0:6 اميد حسن آباد 1395/12/23 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 3:2 پرسپوليس مشهد 1395/12/18 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 1:2 اميد حسن آباد 1395/12/14 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:3 اميد حسن آباد 1395/12/10 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 3:3 شهداي ماکران مياندرود 1395/12/03 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات