ملي حفاري اهواز

ملي حفاري اهواز

بازی پیش رو

آخرین بازی

ملي حفاري اهواز
ملي حفاري اهواز
1395/12/23
0 : 0
ليگ دسته سه
پرسپوليس گناوه
پرسپوليس گناوه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ملي حفاري اهواز 0:0 پرسپوليس گناوه 1395/12/23 ليگ دسته سه
ملي حفاري اهواز 0:5 شهرداري فيرزآباد 1395/12/18 ليگ دسته سه
شاهين پارس تهران 2:3 ملي حفاري اهواز 1395/12/10 ليگ دسته سه
ملي حفاري اهواز 0:2 کیان بختیاری 1395/12/04 ليگ دسته سه
شهرداري بم 2:3 ملي حفاري اهواز 1395/11/26 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات