ملي پوشان تبريز

ملي پوشان تبريز

بازی پیش رو

آخرین بازی

کارون اهواز
کارون اهواز
1394/12/04
0 : 0
ليگ دسته دو
ملي پوشان تبريز
ملي پوشان تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کارون.ا 0:0 ملي پوشان تبريز 1394/12/04 ليگ دسته دو
ملي پوشان تبريز 0:0 شهرداری بندرعباس 1394/11/27 ليگ دسته دو
آينده سازان برق جديد فارس 0:2 ملي پوشان تبريز 1394/11/20 ليگ دسته دو
ملي پوشان تبريز 2:1 شهرداري کاشان 1394/11/13 ليگ دسته دو
ياران غدير هشتگرد 2:0 ملي پوشان تبريز 1394/10/28 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات