شهرداري جويبار

شهرداري جويبار

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت نوين آبادان
نفت نوين آبادان
1394/12/04
1 : 1
ليگ دسته دو
شهرداري جويبار
شهرداري جويبار

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت نوين آبادان 1:1 شهرداري جويبار 1394/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري جويبار 1:1 استقلال ب آبي تهران 1394/11/27 ليگ دسته دو
نفت امیدیه 0:1 شهرداري جويبار 1394/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري جويبار 1:0 هف سمنان 1394/11/13 ليگ دسته دو
شهرداري جويبار 0:0 مقاومت تهران 1394/10/28 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات