نفت نوين آبادان

نفت نوين آبادان

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت نوين آبادان
نفت نوين آبادان
1394/12/04
1 : 1
ليگ دسته دو
شهرداري جويبار
شهرداري جويبار

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت نوين آبادان 1:1 شهرداري جويبار 1394/12/04 ليگ دسته دو
نفت و گاز گ. 0:1 نفت نوين آبادان 1394/11/27 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 2:1 کاسپین ق 1394/11/20 ليگ دسته دو
کارا شيراز 1:0 نفت نوين آبادان 1394/11/13 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 0:4 نسل ابومسلم مشهد 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات