پرسپوليس گناوه

پرسپوليس گناوه

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداری بندرعباس
شهرداری بندرعباس
1394/12/04
2 : 0
ليگ دسته دو
پرسپوليس گناوه
پرسپوليس گناوه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداری بندرعباس 0:2 پرسپوليس گناوه 1394/12/04 ليگ دسته دو
پرسپوليس گناوه 1:0 شهرداري کاشان 1394/11/27 ليگ دسته دو
اکسين البرز 1:2 پرسپوليس گناوه 1394/11/20 ليگ دسته دو
پرسپوليس گناوه 0:2 بعثت کرمانشاه 1394/11/13 ليگ دسته دو
کارون.ا 1:1 پرسپوليس گناوه 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات