سردار بوکان

سردار بوکان

بازی پیش رو

آخرین بازی

کارگر بنه گز بوشهر
کارگر بنه گز بوشهر
1394/12/04
0 : 1
ليگ دسته دو
سردار بوکان
سردار بوکان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کارگر ب.گ 1:0 سردار بوکان 1394/12/04 ليگ دسته دو
سردار بوکان 3:1 شهرداري ماهشهر 1394/11/27 ليگ دسته دو
ماهان شوشتر 0:1 سردار بوکان 1394/11/20 ليگ دسته دو
سردار بوکان 5:1 بادران تهران 1394/11/13 ليگ دسته دو
کيميا فرايند تهران 0:1 سردار بوکان 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات