چوکا تالش

چوکا تالش

بازی پیش رو

آخرین بازی

خوشه طلايي ثنا
خوشه طلايي ثنا
1395/12/23
2 : 0
ليگ دسته سه
چوکا تالش
چوکا تالش

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خوشه طلايي ثنا 0:2 چوکا تالش 1395/12/23 ليگ دسته سه
پيام مقاومت ساري 1:0 چوکا تالش 1395/12/17 ليگ دسته سه
چوکا تالش 2:2 شهرداري کامياران 1395/12/09 ليگ دسته سه
چوکا تالش 1:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/03 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 2:1 چوکا تالش 1395/11/24 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات