شهرداري لاهيجان

شهرداري لاهيجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي بابلسر
شهداي بابلسر
1394/10/20
3 : 0
ليگ دسته سه
شهرداري لاهيجان
شهرداري لاهيجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي بابلسر 0:3 شهرداري لاهيجان 1394/10/20 ليگ دسته سه
شهرداري لاهيجان 3:0 کيميا فرايند شهرري 1394/10/02 ليگ دسته سه
شهرداري رودسر 0:2 شهرداري لاهيجان 1394/09/28 ليگ دسته سه
شهرداري لاهيجان 2:1 پديده تات تاکستان 1394/09/22 ليگ دسته سه
چوکا تالش 1:2 شهرداري لاهيجان 1394/09/15 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات