استقلال جنوب تهران

استقلال جنوب تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال جنوب تهران
استقلال جنوب تهران
1395/03/16
2 : 0
ليگ دسته سه
فجر ميثاق کرج
فجر ميثاق کرج

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال جنوب تهران 0:2 فجر ميثاق کرج 1395/03/16 ليگ دسته سه
شهرداري اراک 0:3 استقلال جنوب تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 1:2 استقلال جنوب تهران 1395/03/03 ليگ دسته سه
افرا درب تبريز 2:1 استقلال جنوب تهران 1395/02/23 ليگ دسته سه
استقلال جنوب تهران 1:0 شهرداري همدان 1395/02/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات