استقلال جنوب تهران

استقلال جنوب تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري اراک
شهرداري اراک
1395/03/09
3 : 0
ليگ دسته سه
استقلال جنوب تهران
استقلال جنوب تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري اراک 0:3 استقلال جنوب تهران 1395/03/09 ليگ دسته سه
ايران داد تهران 1:2 استقلال جنوب تهران 1395/03/03 ليگ دسته سه
افرا درب تبريز 2:1 استقلال جنوب تهران 1395/02/23 ليگ دسته سه
استقلال جنوب تهران 1:0 شهرداري همدان 1395/02/17 ليگ دسته سه
کاوه پارسا ورامين 2:1 استقلال جنوب تهران 1395/02/12 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات