پرسپوليس برازجان

پرسپوليس برازجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

پرسپوليس برازجان
پرسپوليس برازجان
1395/12/23
2 : 0
ليگ دسته سه
شاهين پارس تهران
شاهين پارس تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پرسپوليس برازجان 0:2 شاهين پارس تهران 1395/12/23 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 2:1 کیان بختیاری 1395/12/18 ليگ دسته سه
شهرداري بم 0:1 پرسپوليس برازجان 1395/12/10 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 0:3 پرسپوليس برازجان 1395/12/04 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 0:0 برق شيراز 1395/11/26 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات