مقاومت تهران

مقاومت تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت امیدیه
نفت امیدیه
1394/12/04
2 : 1
ليگ دسته دو
مقاومت تهران
مقاومت تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت امیدیه 1:2 مقاومت تهران 1394/12/04 ليگ دسته دو
مقاومت تهران 4:1 کارا شيراز 1394/11/27 ليگ دسته دو
هف سمنان 1:1 مقاومت تهران 1394/11/20 ليگ دسته دو
مقاومت تهران 1:3 نسل ابومسلم مشهد 1394/11/13 ليگ دسته دو
کاسپین ق 0:0 مقاومت تهران 1394/11/05 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات