مقاومت تهران

مقاومت تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

مقاومت تهران
مقاومت تهران
1395/12/23
2 : 0
ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران
آلومينيوم آبسکون تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
مقاومت تهران 0:2 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/23 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:1 اتحاد ساري 1395/12/17 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 3:2 مقاومت تهران 1395/12/09 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 2:6 صنعت ساري 1395/12/03 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 0:0 مقاومت تهران 1395/11/24 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات