خونه به خونه مازندران

خونه به خونه مازندران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري اردبيل
شهرداري اردبيل
1395/02/21
3 : 3
لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه مازندران
خونه به خونه مازندران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداری.ار 3:3 خونه به خونه 1395/02/21 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 2:2 مس 1395/02/13 لیگ دسته یک جدید
پاس 1:1 خونه به خونه 1395/02/06 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 1:1 پيکان 1395/01/30 لیگ دسته یک جدید
گيتي پسند اصفهان 0:1 خونه به خونه 1395/01/23 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات