خونه به خونه مازندران

خونه به خونه مازندران

بازی پیش رو

آخرین بازی

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1395/08/10
2 : 1
جام حذفی
خونه به خونه مازندران
خونه به خونه مازندران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی 1:2 خونه به خونه 1395/08/10 جام حذفی
شهرداری.ار 3:3 خونه به خونه 1395/02/21 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 2:2 مس 1395/02/13 لیگ دسته یک جدید
پاس 1:1 خونه به خونه 1395/02/06 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 1:1 پيکان 1395/01/30 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات