صنعت ساري

صنعت ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

صنعت ساري
صنعت ساري
1394/12/05
3 : 5
ليگ دسته دو
توسعه کيش
توسعه کيش

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
صنعت ساري 5:3 توسعه کيش 1394/12/05 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 0:4 صنعت ساري 1394/11/28 ليگ دسته دو
صنعت ساري 4:0 خلخال دشت اردبيل 1394/11/20 ليگ دسته دو
رهپويان رضوانشهر 0:1 صنعت ساري 1394/11/13 ليگ دسته دو
شهرداري بوشهر 0:3 صنعت ساري 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات