ایرانجوان بوشهر

ایرانجوان بوشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

ملوان بندر انزلي
ملوان بندر انزلي
1395/11/12
0 : 0
لیگ دسته یک جدید
ایرانجوان بوشهر
ایرانجوان بوشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ملوان 0:0 ایرانجوان بوشهر 1395/11/12 لیگ دسته یک جدید
ایرانجوان بوشهر 2:1 بادران تهران 1395/11/06 لیگ دسته یک جدید
نساجی.م 1:2 ایرانجوان بوشهر 1395/10/30 لیگ دسته یک جدید
مس 0:1 ایرانجوان بوشهر 1395/10/24 لیگ دسته یک جدید
ایرانجوان بوشهر 0:0 نفت.م.س 1395/10/17 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات