شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
1395/02/26
3 : 1
ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس
شهرداری بندرعباس

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت و گاز گ. 1:3 شهرداری بندرعباس 1395/02/26 ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس 0:2 کيميا فرايند تهران 1395/02/19 ليگ دسته دو
کارا شيراز 1:2 شهرداری بندرعباس 1395/02/12 ليگ دسته دو
بادران تهران 1:3 شهرداری بندرعباس 1395/02/05 ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس 1:0 سپيدرود رشت 1395/01/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات