کاسپین قزوین

کاسپین قزوین

بازی پیش رو

آخرین بازی

کارا شيراز
کارا شيراز
1394/12/04
0 : 0
ليگ دسته دو
کاسپین قزوین
کاسپین قزوین

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کارا شيراز 0:0 کاسپین ق 1394/12/04 ليگ دسته دو
کاسپین ق 1:2 نسل ابومسلم مشهد 1394/11/27 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 2:1 کاسپین ق 1394/11/20 ليگ دسته دو
کاسپین ق 0:2 استقلال ب آبي تهران 1394/11/13 ليگ دسته دو
کاسپین ق 0:0 مقاومت تهران 1394/11/05 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات