مس رفسنجان

مس رفسنجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1395/02/21
3 : 0
لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان
مس رفسنجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی 0:3 مس رفسنجان 1395/02/21 لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان 0:0 پارسه تهران 1395/02/13 لیگ دسته یک جدید
نساجی.م 1:1 مس رفسنجان 1395/02/06 لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان 1:2 نفت.م.س 1395/01/30 لیگ دسته یک جدید
ایرانجوان بوشهر 2:1 مس رفسنجان 1395/01/23 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات