تربیت نوین یزد

تربیت نوین یزد

بازی پیش رو

آخرین بازی

بادران تهران
بادران تهران
1394/12/04
3 : 0
ليگ دسته دو
تربیت نوین یزد
تربیت نوین یزد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
بادران تهران 0:3 تربیت یزد 1394/12/04 ليگ دسته دو
تربیت یزد 3:0 پارس جنوبي جم 1394/11/27 ليگ دسته دو
شهرداري 0:3 تربیت یزد 1394/11/20 ليگ دسته دو
تربیت یزد 3:0 کارگر ب.گ 1394/11/13 ليگ دسته دو
ماهان شوشتر 0:3 تربیت یزد 1394/10/29 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات