لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پارس جنوبي جم 1 سیاه جامگان 0 1396/09/14 15:00 تختی
هفته 30 سیاه جامگان 0 پارس جنوبي جم 1 1397/02/07 17:00 ثامن الائمه