لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 1 سپيدرود رشت 1 1396/07/21 17:00 پاس قوامین
هفته 24 سپيدرود رشت 2 سايپـا تهران 0 1396/12/04 15:00 سردار جنگل