لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال خوزستان 1 الهلال عربستان 2 1396/03/02 20:30
هفته الهلال عربستان 2 استقلال خوزستان 1 1396/03/09 23:30