لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پاس همدان 4 باني گستر کيش 3 1395/09/13
هفته 2 باني گستر کيش 0 پاس همدان 3 1395/06/15