لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر
هفته 16 ماشین سازی تبریز 0 فولاد خوزستان 0 1395/10/24 14:00 یادگار امام