جدول لیگ سه (جام آزادگان) - 9596لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1


رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
خوشه طلايي ثنا
15 9 4 2 19 10 9 31 0
2
مقاومت تهران
15 7 5 3 23 14 9 26 0
3
شهرداري کامياران
15 4 9 2 22 13 9 21 0
4
شهداي رزکان کرج
15 6 3 6 23 20 3 21 0
5
پيام مقاومت ساري
15 5 5 5 21 19 2 20 0
6
صنعت ساري
15 5 4 6 19 28 -9 19 0
7
اتحاد ساري
15 4 6 5 22 16 6 18 0
8
چوکا تالش
15 5 3 7 17 22 -5 18 0
9
ملي پوشان تبريز
15 4 4 7 10 16 -6 16 0
10
آلومينيوم آبسکون تهران
15 3 3 9 13 31 -18 12 0